• Blog

    UYKUSUZLUK VE VÜCUT AĞIRLIĞI İLİŞKİSİ

    UYKUSUZLUK VE VÜCUT AĞIRLIĞI İLİŞKİSİ Beslenme ve uyku, yaşam için önemli ve gerekli iki unsurdur. Giderek artan uyku bozuklukları, günlük yaşamdan fiziksel ve zihinsel performansa kadar pek çok alanda olumsuz etkileri artabilen sağlık sorunlarıdır. Kısa uyku süresi ile ortaya çıkan…

  • Blog

    MİGREN VE BESLENME ÖNERİLERİ

    Migren başın bir tarafında meydana gelen, düzenli aralıklar ile tekrarlayan ve kusmayla birlikte fotofobinin (ışık hassasiyeti) de eşlik ettiği proksimal baş ağrısı olarak tanımlanmaktadır. Migren ataklarını önlemeye yönelik olarak akut önlemler ve ilaç kullanımı yaygın olmasına rağmen bireylerde yaşam tarzı…