Ultrasound

Ultrason yöntemi daha çok karın ve bel ,basen bölgesinde etkin bir uygulamadır.

Ultrasonik dalgalar ile biyolojik dokuların etkileşimi sonucu yağlar parçalanarak trigliseritler açığa çıkar, sonrasında da venöz kan ve lenfatik sistemle alınıp daha büyük dolaşıma ulaştırılır. Genellikle böbrekler tarafından yıkılır, bir kısmı lipoprotein yapımı için karaciğere gelir.

Ultrason dalgalarını kullanarak lokalize yağ dokusu üzerinde etki gösterme sonucu insan vücudunda derinde yerleşmiş olan geniş yağ yakımı gerçekleşir.