• Blog

    MİGREN VE BESLENME ÖNERİLERİ

    Migren başın bir tarafında meydana gelen, düzenli aralıklar ile tekrarlayan ve kusmayla birlikte fotofobinin (ışık hassasiyeti) de eşlik ettiği proksimal baş ağrısı olarak tanımlanmaktadır. Migren ataklarını önlemeye yönelik olarak akut önlemler ve ilaç kullanımı yaygın olmasına rağmen bireylerde yaşam tarzı…